BTiP 2020, nr 2 – Memoriał

Memoriał

In memoriam
In memoriam
Мемориал

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 285-286
PDF: Polski