BTiP 2020, nr 2 – Sławomir Petelicki – rola…

Sławomir Petelicki – rola i znaczenie dla powstania i budowy Formacji Specjalnej GROM oraz późniejszego funkcjonowania JW GROM

Sławomir Petelicki – his role and importance for the founding, growth and functioning of SMU GROM
Sławomir Petelicki – seine Rolle und Bedeutung für die Gründung, den Aufbau und die spätere Tätigkeit der Militäreinheit GROM
Славомир Петелицкий – роль и значение в создании специального формирования GROM и последующем функционировании Воинской части GROM

Wojciech Brochwicz

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 287-291
PDF: Polski