BTiP 2020, nr 2 – Wspomnienia Dowódcy

Bitwa o JW GROM

Fighting for GROM
Kampf um GROM
Битва за GROM

gen. dyw. (r) Roman Polko

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 217-222
PDF: Polski