BTiP 2020, nr 2 – Wspomnienia żołnierzy

pseud. Papay [225]; pseud. WeWior 557 [231]; st. chor. sztab rez. Paweł Kałdoński [235]; pseud. Serhio [245]; pseud. Dariusz Daro Pollak 682 [253]; st. chor. rez. Edmund Solak [257]; nr oper. 277 [265]

Wspomnienia o pierwszym misyjnym Kapelanie JW GROM ppłk. ks. Andrzeju Jakubiaku

codename: Papay [225]; codename: WeWior 557 [231]; Sergeant Major Paweł Kałdoński [235]; codename: Serhio [245]; codename: Dariusz Daro Pollak 682 [253]; Jr Sergeant Major Edmund Solak [257]; operational number: 277 [265]
Reminiscing Lt. Col. Rev. Andrzej Jakubiak, the first missionary Chaplain of SMU GROM
alias Papay [225]; alias WeWior 557 [231]; Paweł Kałdoński [235]; alias Serhio [245]; alias Dariusz Daro Pollak 682 [253]; Edmund Solak [257]; operationsnummer 277 [265]
Erinnerungen von dem ersten Militärgeistlichen aus der Mission der Militäreinheit GROM Oberstleutnant Priester Andrzej Jakubiak
псевд. Papay [225]; псевд. WeWior 557 [231]; st. chor. sztab. Paweł Kałdoński [235]; псевд. Serhio [245]; псевд. Dariusz Daro Pollak 682 [253]; st. chor. Edmund Solak [257]; операционный номер 277 [265]
Воспоминания о первом капеллане Воинской части GROM п/п-к Анджее Якубяке

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2020, s. 225-282
PDF: Polski