BTiP 2020, nr 3 – Artykuł 11

Waldemar Kitler, Organizacja bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Aspekty ustrojowe, prawno-administracyjne i systemowe

Rafał Kołodziejczyk | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ORCID 0000-0001-5294-1791

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 181-184
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-011
PDF: Polski