BTiP 2020, nr 3 – Artykuł 14

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Język – Bezpieczeństwo – Technologia „Języki obce w systemie bezpieczeństwa NATO”

1st International “Language – Security – Technology” Academic Conference: „Foreign languages as part of NATO’s security system”
I. Internationale Wissenschaftliche Konferenz Sprache – Sicherheit – Technologie „Fremdsprachen im sicherheitssystem von NATO”
I международная научная конференция Язык – Безопасность – Технология «Иностранные языки в системе безопасности НАТО»

Marta Ciemińska | Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
ORCID 0000-0002-1875-9643

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 195-200
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-014
PDF: Polski