BTiP 2020, nr 3 – Artykuł 15

V Konferencja Naukowa „Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu w XXI wieku” oraz I Międzynarodowy Kongresu Polskiej Federacji Ratownictwa Wodnego

5th Academic Conference: “The condition, perspectives and development of the rescue service, physical education and sport in the twenty-first century” and the 1st International Congress of the Polish Water Rescue Service Federation
V. Wissenschaftliche Konferenz „Stand, Perspektiven und Entwicklung des Rettungsdienstes, der Koerperkultur und des Sports im XXI. Jahrhundert” und I. Internationaler Kongress der Polnischen Foederation der Wasserrettung
V научная конференция «Состояние, перспективы и развитие аварийно-спасательных служб, физической культуры и спорта в XXI веке» и I международный конгресс Польской
федерации спасение на воде

Jarosław Zwierzyna | wiceprezes śląskiego WOPR
ORCID 0000-0002-1641-0587

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2020, s. 201-204
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-3-015
PDF: Polski