BTiP 2020, nr 4 – Artykuł 18

Adam Jabłoński, Marek Jabłoński, Mechanizmy kształtowania kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Czynnik ludzki i organizacyjny

Andrzej Chodyński | prof. dr hab., Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2020, s. 323-327
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2020-4-018
PDF: Polski