BTiP 2021, nr 1 – Artykuł 3

Komplizierte deutsch-amerikanischen Beziehungen im 21. Jahrhundert

Skomplikowane stosunki niemiecko-amerykańskie w XXI wieku
Complicated German-American Relations in the 21st Century
Сложности германо-американских отношений в XXI веке

Klaus Larres | University of North Carolina (UNC) at Chapel Hill, USA
ORCID 0000-0002-3154-1286

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2021, s. 43-57
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-1-003
PDF: German

Streszczenie: Od końca zimnej wojny stosunki niemiecko-amerykańskie ulegały stałemu pogorszeniu. Jednakże oba państwa są wciąż ściśle ze sobą powiązane sojuszniczo i ten stan rzeczy utrzyma się pomimo licznych współczesnych kryzysów politycznych. Kadencje George’a W. Busha (2001–2009), a zwłaszcza prezydenturę Donalda Trumpa (2017–2021), podczas których pojawiły się głębokie różnice między sojusznikami, należy postrzegać w kategoriach wyjątkowych lat. Bardzo prawdopodobne jest, że współpraca z administracją Joe Bidena, który objął urząd prezydenta w styczniu 2021 r., będzie znacząco lepsza i o wiele bardziej konstruktywna. Idea powrotu do normalności to możliwe hasło polityki zagranicznej Bidena, chociaż nie obejdzie się zapewne bez typowych kryzysów transatlantyckich i trudności, które bez wątpienia pojawią się za prezydentury Bidena.
Słowa kluczowe: stosunki niemiecko-amerykańskie, stosunki transatlantyckie, NATO, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Angela Merkel
Abstract: Since the end of the Cold War German-American relations have gone downhill. Nevertheless, the two countries are still very closely allied and will continue to be so despite all the political crises of the day. The profound difficulties during the reign of George W. Bush (2001–2009) and especially in the Trump era (2017–2021) must be viewed as highly exceptional years. In all likelihood, cooperation with the Joe Biden administration, which has been in office since January 2021, will be significantly better and much more constructive. Back to normalcy could be the slogan for Biden’s foreign policy, though this will include the usual transatlantic crises and difficulties that are also likely to arise during the Biden years.
Key words: German-American relations, Transatlantic relations, NATO, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Angela Merkel
Zusammenfassung: Seit dem Ende des Kalten Krieges ist es mit den deutsch-amerikanischen Beziehungen bergab gegangen. Dennoch sind beide Länder nach wie vor recht eng verbündet und
werden dies trotz aller tagespolitischen Krisen auch weiterhin bleiben. Die starken Differenzen während der Regierungszeit George W. Bushs (2001–2009) und vor allem in der Trump-Ära (2017–2021) müssen als überaus schwierige Ausnahmejahre angesehen werden. Aller Voraussicht nach wird die Zusammenarbeit mit der sich seit dem Januar 2021 im Amt befindenden Joe Biden-Regierung erheblich besser und konstruktiver sein. Zurück zur Normalität könnte der Slogan für seine Außenpolitik heißen, einschließlich der üblichen transatlantischen Differenzen und Krisen, die sich auch während der Biden-Jahre einstellen dürften.
Schlüsselwörter: : deutsch-amerikanische Beziehungen, transatlantische Beziehungen, NATO, George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden, Angela Merkel
Резюме: После окончания холодной войны германо-американские отношения постоянно ухудшались. Однако оба государства по-прежнему тесно связаны друг с другом, и такое положение дел сохранится, несмотря на многочисленные современные политические кризисы. Президентство Джорджа Буша (2001–2009) и особенно президентство Дональда Трампа (2017–2021), в течение которых между союзниками возникли глубокие разногласия, следует рассматривать как чрезвычайно сложный период. По всей вероятности, сотрудничество с администрацией Джо Байдена, занимающего пост с января 2021 года, будет значительно лучшим и более конструктивным. Идея возврата к нормальным отношениям – возможно будет основой внешней политики Байдена, хотя конечно, не обойдется без типичных трансатлантических кризисов и трудностей, которые, несомненно, возникнут в период президентства Байдена.
Ключевые слова: германо-американские отношения, трансатлантические отношения, НАТО, Джордж Буш, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден, Ангела Меркель