BTiP 2021, nr 2 – Wprowadzenie

Bezpieczeństwo mikrobiologiczne. Wprowadzenie

Microbiological safety. Introduction
Mikrobiologische Sicherheit. Inhaltsverzeichnis
Микробиологическая безопасность. Введение

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 13
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-000
PDF: Polski