BTiP 2021, nr 2 – Artykuł 1

Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polaków

The Impact of COVID-19 Pandemic on the Polish Socio-Economic Security Situation
Einfluss der Coronavirus-Pandemie auf sozial-wirtschaftliche Sicherung Polens
Влияние пандемии коронавируса на состояние безопасности общества и экономики Польши

Aleksandra Skrabacz | Wojskowa Akademia Techniczna
ORCID 0000-0001-5958-810X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 17-33
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-001
PDF: Polski

Streszczenie:
Słowa kluczowe:
Abstract:
Key words:
Zusammenfassung:
Schlüsselwörter:
Резюме:
Ключевые слова: