BTiP 2021, nr 2 – Artykuł 2

Człowiek w sytuacji zagrożenia COVID-19

Human Under Threat of Covid-19
Mensch in der Bedrohungssituation von COVID-19
Человек в условиях угрозы COVID-19

Elżbieta Sideris | Warszawski Uniwersytet Medyczny
ORCID 0000-0002-7022-0514

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 35-51
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-002
PDF: Polski

Streszczenie:
Słowa kluczowe:
Abstract:
Key words:
Zusammenfassung:
Schlüsselwörter:
Резюме:
Ключевые слова: