BTiP 2021, nr 2 – Artykuł 3

COVID-19 jako nowa determinanta bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej

COVID-19 as a New Security Determinant in Air Transport
COVID-19 als eine neue Determinante der Sicherheit im Luftkverkehr
COVID-19 как детерминанта безопасности на воздушном транспорте

Czesław Konieczny | Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
ORCID 0000-0001-6529-268X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 53-68
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-003
PDF: Polski

Streszczenie:
Słowa kluczowe:
Abstract:
Key words:
Zusammenfassung:
Schlüsselwörter:
Резюме:
Ключевые слова: