BTiP 2021, nr 2 – Artykuł 4

The Positive and Negative Effects of COVID-19 Pandemic on the Natural Environment in the World

Pozytywny i negatywny wpływ pandemii COVID-19 na środowisko naturalne na świecie
Positiver und negativer Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die Umwelt in der Welt
Позитивное и негативное влияние пандемии COVID-19 на окружающую среду в мире

Liliia Hrytsai | Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
ORCID 0000-0002-3768-451X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 69-89
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-004
PDF: English

Streszczenie:
Słowa kluczowe:
Abstract:
Key words:
Zusammenfassung:
Schlüsselwörter:
Резюме:
Ключевые слова: