BTiP 2021, nr 2 – Artykuł 5

Poczucie bezpieczeństwa i zaufania społecznego w obliczu pandemii

A Sense of Security and Social Trust in the Face of a Pandemic
Sicherheits- und Vertrauensgefühl der Gesellschaft angesichts einer Pandemie
Чувство безопасности и общественного доверия перед лицом пандемии

Iwona Zychowicz | Politechnika Koszalińska
ORCID 0000-0003-3379-8461

Edyta Halista-Telus | Politechnika Koszalińska
ORCID 0000-0001-9457-9268

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 91-107
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-005
PDF: Polski

Streszczenie:
Słowa kluczowe:
Abstract:
Key words:
Zusammenfassung:
Schlüsselwörter:
Резюме:
Ключевые слова: