BTiP 2021, nr 2 – Artykuł 6

Wykorzystanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo w społeczeństwie

The Use of an Automatic AED Defibrillator as a Factor of Increasing Security in the Society
Nutzung eines automatisierten externen Defibrillators AED als Faktor zur Verbesserung der Sicherheit in der Gesellschaft
Использование автоматического дефибриллятора AED как фактор повышения безопасности в обществе

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przewodniczący Komisji ds. Innowacji Technicznych i Technologicznych w Ratownictwie Wodnym Śląskiego WOPR, przewodniczący Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego KTN ZG PTTK
ORCID 0000-0001-7086-9455

Przemysław Mendyk | żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, ratownik medyczny, specjalista ds. prowadzenia szkoleń z zakresu ratownictwa taktycznego i medycznego

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 109-119
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-006
PDF: Polski

Streszczenie:
Słowa kluczowe:
Abstract:
Key words:
Zusammenfassung:
Schlüsselwörter:
Резюме:
Ключевые слова: