BTiP 2021, nr 2 – Artykuł 8

Romuald Grocki, Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki [wyd. 2, Difin, Warszawa, 171 ss.]

Jarosław Stelmach | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron”
ORCID 0000-0003-4936-9231

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 145-147
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-008
PDF: Polski