BTiP 2021, nr 2 – Artykuł 10

Jan-Werner Müller, Strach i wolność. O inny liberalizm, tłum. Paweł Masłowski [Fundacja Kultura Liberalna, Warszawa 2020, 223 ss.]

Robert Borkowski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, przewodniczący Komisji ds. Innowacji Technicznych i Technologicznych w Ratownictwie Wodnym Śląskiego WOPR, przewodniczący Podkomisji Ratownictwa Narciarskiego KTN ZG PTTK
ORCID 0000-0001-7086-9455

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2021, s. 153-156
DOI: 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-010
PDF: Polski