BTiP 2021, nr 3 – Artykuł 17

Mirosław Banasik, Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej. Konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Karolina Kuśmirek | The Polish Territorial Defence Forces Command
ORCID 0000-0001-6679-2088

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 3/2021, s. 221-223
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-3-017
PDF: English