BTiP 2021, nr 4 (część 2) – Artykuł 1

‘Soft Targets’ Protection Awareness: A Case for Specialized Security Education Need

Świadomość ochrony „miękkich celów” – przykład potrzeby specjalistycznej edukacji w zakresie bezpieczeństwa
Schutzbewusstsein ‘weicher Ziele’: Ein Fall für den Bedarf an spezialisierter Bildung für Sicherheit
Понимание необходимости защиты «мягких целей» – пример профильного образования в области безопасности

Mieczysław Bieniek | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-6993-7606

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2 2021, s. 17-27
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-2-001
PDF: English