BTiP 2021, nr 4 (część 2) – Artykuł 2

Sustainable Education for Security – Developing the Ability to Deal with Threatening Situations

Zrównoważona edukacja dla bezpieczeństwa – rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających
Nachhaltige Sicherheitserziehung – Entwicklung von Fähigkeiten zur Bewältigung von Gefahrensituationen
Сбалансированное образование в области безопасности – развитие навыков справляться с опасными ситуациями

Janusz Ziarko | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-9100-2807

Ladislav Hofreiter | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-8025-7599

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2 2021, s. 29-46
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-2-002
PDF: English