BTiP 2021, nr 4 (część 2) – Artykuł 3

Terrorism as a Threat to World Security in the 21st Century: Causes, Education

Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa światowego w XXI wieku – przyczyny, edukacja
Terrorismus als Bedrohung der Weltsicherheit im 21. Jahrhundert: Ursachen, Bildung
Терроризм как угроза мировой безопасности в XXI веке – причины, образование

Jerzy Gut | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-6682-864X

Janusz Liber | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0003-4562-4661

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2 2021, s. 47-62
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-2-003
PDF: English