BTiP 2021, nr 4 (część 2) – Artykuł 5

Stress Phenomena Among Teachers of the Subject of Education for Security

Zjawisko stresu wśród nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
Das Stressphänomen bei Lehrkräften des Faches Bildung für Sicherheit
Явление стресса среди учителей предмета «обучение безопасности»

Monika Ostrowska | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-0397-1131

Renata Stojecka-Zuber | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0003-1031-8613

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2 2021, s. 81-101
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-2-005
PDF: English