BTiP 2021, nr 4 (część 2) – Artykuł 6

Challenges of Education and Training of the Slovak Armed Forces Personnel

Wyzwania kształcenia i szkolenia personelu sił zbrojnych Słowacji
Herausforderungen der Bildung und Ausbildung des Personals der slowakischen Streitkräfte
Проблемы образования и подготовки кадров Вооруженных сил Словацкой Республики

Sławomir Mazur | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-5065-2280

Michal Pružinský | University of Economics in Bratislava
ORCID 0000-0002-9848-6496

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2 2021, s. 103-120
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-2-006
PDF: English