BTiP 2021, nr 4 (część 2) – Artykuł 7

Impact of Pandemic of COVID-19 on Prison Education

Wpływ pandemii COVID-19 na edukacje więzienną
Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Ausbildung im Gefängnis
Влияние пандемии COVID-19 на тюремное образование

Marta Karatysz | Suffolk New College, England
ORCID 0000-0002-2101-8854

Renata Stojecka-Zuber | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0003-1031-8613

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2 2021, s. 121-134
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-2-007
PDF: English