BTiP 2021, nr 4 (część 2) – Artykuł 8

Military Training in the Polish Scouting and Guiding Association’s Programme During the Inter-war Period

Przysposobienie wojskowe w programie związku harcerstwa polskiego okresu międzywojennego
Militärausbildung im Programm des Polnischen Pfadfinderverbandes in der Zwischenkriegszeit
Военная подготовка в программе Союза польских харцеров в межвоенный период

Janusz Wojtycza | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-5872-8403

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2 2021, s. 137-152
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-2-008
PDF: English