BTiP 2021, nr 4 – Artykuł 1

Podejście systemowo-projektowe do rozwiązywania lokalnych problemów bezpieczeństwa i porządku publicznego

Systems-Design Approach to Solving Local Problems of Safety and Public Order
System- und Designansatz zur Lösung lokaler Probleme der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung
Системно-проектный подход к решению местных проблем обеспечения безопасности и общественного порядка

Janusz Ziarko | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-9100-2807

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 21-39
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-001
PDF: Polski