BTiP 2021, nr 4 – Artykuł 2

Dojrzałość projektowa organizacji publicznych realizujących działania na rzecz bezpieczeństwa lokalnego

Project Maturity of Public Organisations Implementing Measures to Ensure Local Security
Projektreife von öffentlichen Organisationen, die die Aktivitäten für die lokale Sicherheit durchführen
Проектная зрелость общественных организаций, осуществляющих деятельность по обеспечению безопасности на местном уровне

Wojciech Huszlak | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1272-8114

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 41-60
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-002
PDF: Polski