BTiP 2021, nr 4 – Artykuł 3

Uczenie się i wpływ społeczny a bezpieczeństwo na poziomie lokalnym – zarządzanie w sytuacji awarii zagrażającej środowisku naturalnemu

Learning and Social Impact and its Relation to Safety at the Local Level: Managing an Environmental Emergency
Lernen und soziale Auswirkungen vs. Sicherheit auf lokaler Ebene – Management in der Situation einer Umweltkatastrophe
Обучение, социальное воздействие и проблемы безопасности на местном уровне – управление в чрезвычайной ситуации, угрожающей окружающей среде

Andrzej Chodyński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 61-80
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-003
PDF: Polski