BTiP 2021, nr 4 – Artykuł 4

Polityka mobilności Wrocławia jako przejaw działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego

Wrocław’s Mobility Policy as an Example of Actions Aimed at Ensuring Ecological Safety
Die Mobilitätspolitik von Wrocław (Breslau) als Ausdruck von Maßnahmen zur Gewährleistung der ökologischen Sicherheit
Политика мобильности города Вроцлава как проявление действий направленных на обеспечение экологической безопасности

Marcin Koczan | Uniwersytet Wrocławski
ORCID 0000-0002-8039-6820

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 81-96
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-004
PDF: Polski