BTiP 2021, nr 4 – Artykuł 5

Klastry jako przykład kreowania bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce

Clusters as an Example of Creating Environmental Safety at the Local Level in Poland
Cluster als Beispiel für die Schaffung ökologischer Sicherheit auf lokaler Ebene in Polen
Кластеры как пример создания экологической безопасности на местном уровне в Польше

Anna Bałamut | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7300-7367

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 97-110
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-005
PDF: Polski