BTiP 2021, nr 4 – Artykuł 6

Narzędzia jakości w zarządzaniu kryzysowym

Quality Tools in Crisis Management
Qualitätsinstrumente im Krisenmanagement
Инструменты качества в антикризисном управлении

Paweł Kałuża | Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki
ORCID 0000-0001-8488-7531

Milena Sadowińska-Kałuża
ORCID 0000-0002-0163-8474

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 111-124
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-006
PDF: Polski