BTiP 2021, nr 4 – Artykuł 7

The Significance of the COVID-19 Pandemic for Business Management – the Perspective of Małopolska Entrepreneurs Participating in International Trade

Znaczenie pandemii COVID-19 dla zarządzania biznesem – perspektywa małopolskich przedsiębiorców uczestniczących w obrocie międzynarodowym
Die Bedeutung der COVID-19-Pandemie für die Unternehmensführung – die Perspektive der Kleinpolener Unternehmer, die am internationalen Handel teilnehmen
Значение пандемии COVID-19 для управления бизнесом – перспектива малопольских предпринимателей – участников международной торговли

Jowita Świerczyńska | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-6748-9635

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 125-140
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-007
PDF: English