BTiP 2021, nr 4 – Artykuł 11

Tomasz Fornicki, Wywiad i kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej

Mirosław Kwieciński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-6917-5501

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2021, s. 193-195
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2021-4-011
PDF: Polski