BTiP 2023, nr 1

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 1/2023

Problemy bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej


edited by / redakcja Beata Molo, Hanna Bazhenova


Contents | Spis treści | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Problemy bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wprowadzenie

Beata Molo | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-4924-8950

Hanna Bazhenova | Instytut Europy Środkowej; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID 0000-0003-1724-7213

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 7-9
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-000
PDF: Polski

ARTICLES | ARTYKUŁY | BEITRÄGE | СТАТЬИ

Wpływ białoruskiej presji migracyjnej w 2021 r. na bezpieczeństwo Polski. Między kryzysem humanitarnym a dezinformacją

Grzegorz Baziur | Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
ORCID 0000-0001-6652-8981

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 13-28
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-001
PDF: Polski

Prorosyjskie partie polityczne w Ukrainie w latach 2014–2022

Yevhenii Portnyi | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID 0000-0002-4529-9208

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 29-40
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-002
PDF: Polski

Niemcy wobec postkomunistycznego bloku w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1990–1995

Bogdan Koszel | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID 0000-0002-7118-3057

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 41-56
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-003
PDF: Polski

Zum deutschen Diskurs über den Krieg gegen die Ukraine

Wulf Lapins | WeltTrends Institut für Internationale Politik
ORCID 0000-0003-2811-9970

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 57-88
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-004
PDF: German

Kwestia upamiętnienia ofiar II wojny światowej na forum Bundestagu (2020–2022)

Aleksandra Trzcielińska-Polus | Uniwersytet Opolski
ORCID 0000-0003-2610-5639

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 89-103
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-005
PDF: Polski

Politycy z polskim tłem migracyjnym w Bundestagu: działalność Agnieszki Brugger i Paula Ziemiaka

Aleksandra Kruk | Uniwersytet Zielonogórski
ORCID 0000-0002-7545-941X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 105-126
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-006
PDF: Polski

Europäische Integration in den Konzepten der polnischen und deutschen Parteien der Europäischen Volkspartei

Agnieszka Bielawska | Adam-Mickiewicz-Universität in Posen, Polen
ORCID 0000-0003-2670-9782

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 127-144
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-007
PDF: German

VARIA | ВАРИА

Arktyczne aspiracje Chin a ich relacje z Federacją Rosyjską

Zdzisław Śliwa | Bałtycka Akademia Obrony, Tartu, Estonia
ORCID 0000-0002-5653-2941

Aleksander Ksawery Olech | Bałtycka Akademia Obrony, Tartu, Estonia
ORCID 0000-0002-3793-5913

Piotr Dutkiewicz | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska
ORCID 0000-0002-4588-2700

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 147-164
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-008
PDF: Polski

Yakuza czy hangure? Przyszłość przestępczości zorganizowanej w Japonii

Bogdan Barczak | Uniwersytet Opolski
ORCID 0000-0002-6827-7394

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 165-175
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-009
PDF: Polski

The climate change speaking subjects in the Slovak quality press

Tomáš Imrich Profant | University of Economics in Bratislava, Slovak Republic
ORCID 0000-0001-7382-9467

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 177-186
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-010
PDF: English

Z KART HISTORII | FROM THE HISTORY | AUS DER GESCHICHTE | СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Pucz wojskowy w 1980 roku i powstanie Trzeciej Republiki Turcji

Paulina Stępniewska-Szydłowska | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-2878-7370

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 189-207
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-011
PDF: Polski

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE |

Julian Lindley-French, John R. Allen, Frederick Ben Hodges, Future war. Bedrohung und Verteidigung Europas

Aleksandra Kruk | Uniwersytet Zielonogórski
ORCID 0000-0002-7545-941X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 211-215
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-012
PDF: Polski

„Nic o was bez nas”. John Pomfret, Pozdrowienia z Warszawy. Polski wywiad, CIA i wyjątkowy sojusz, tłum. Łukasz Müller

Julia Grabowska | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 217-232
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-013
PDF: Polski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2023, nr 1

PDF: Pobierz / Download Full Issue