BTiP 2023, nr 1 – Wprowadzenie

Problemy bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wprowadzenie

Beata Molo | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-4924-8950

Hanna Bazhenova | Instytut Europy Środkowej; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ORCID 0000-0003-1724-7213

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 7-9
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-000
PDF: Polski