BTiP 2023, nr 1 – Artykuł 2

Prorosyjskie partie polityczne w Ukrainie w latach 2014–2022

Yevhenii Portnyi | Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
ORCID 0000-0002-4529-9208

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2023, s. 29-40
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-1-002
PDF: Polski

Streszczenie: Artykuł stanowi próbę zbadania roli i miejsca partii prorosyjskich w ukraińskim systemie politycznym od Euromajdanu (2014) do rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę (2022). Autor podjął się zdefiniowania cech charakterystycznych prorosyjskich partii poprzez dokonanie przeglądu programów wyborczych wybranych ugrupowań politycznych. Ponadto w artykule zbadano dynamikę poparcia dla partii prokremlowskich w wyborach parlamentarnych w 2014 i 2019 r. oraz wyjaśniono przyczyny krótkoterminowego wzrostu popularności tego rodzaju sił politycznych. Opisany został również los prorosyjskich partii politycznych po wybuchu pełnowymiarowej wojny między Rosją a Ukrainą w lutym 2022 r.
Słowa kluczowe: prorosyjskie partie polityczne, Blok Opozycyjny, Opozycyjna Platforma – Za Życie, Komunistyczna Partia Ukrainy, Partia Szarija, propaganda, wojna hybrydowa

Pro-Russian political parties in Ukraine in 2014–2022

Abstract: The article attempts to examine the role and place of the pro-Russian parties in the Ukrainian political system in the period from Euromaidan (2014) to Russia’s launch of a full-scale invasion of Ukraine (2022). The author undertook the challenge of defining the characteristics of the pro-Russian forces by reviewing the electoral programs of selected political parties. In addition, the article explores the dynamics of support for the pro-Kremlin parties in the 2014 and 2019 parliamentary elections and explains the reasons for the short-term increase in the popularity of such political forces. The fate of the pro-Russian political parties after the outbreak of a full-scale war between Russia and Ukraine in February 2022 was also described.
Key words: pro-Russian political parties, Opposition Bloc, Opposition Platform – For Life, Communist Party of Ukraine, Party of Shariy, propaganda, hybrid war