BTiP 2023, nr 2

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 2/2023

Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego


edited by / redakcja Monika Ostrowska, Jerzy Gut


Contents | Spis treści | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wprowadzenie

Monika Ostrowska | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-0397-1131

Jerzy Gut | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-6682-864X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2023, s. 7-8
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-2-000
PDF: Polski

ARTICLES | ARTYKUŁY | BEITRÄGE | СТАТЬИ

Russia’s devastating impact on critical infrastructure during the hybrid war in Ukraine

Bogusław Pacek | Jagiellonian University in Kraków, Poland
ORCID 0000-0001-8111-1682

Piotr Pacek | Collegium Civitas, Warsaw, Poland
ORCID 0000-0002-2182-2316

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2023, s. 11-27
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-2-001
PDF: English

China-Taiwan relations and their implications for international security

Bogdan Tworkowski | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0003-1033-5851

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2023, s. 29-40
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-2-002
PDF: English

Implications of the China-Taiwan tensions for the international economic security

Janusz Liber | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0003-4562-4661

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2023, s. 41-52
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-2-003
PDF: English

Kwestia tablic rejestracyjnych jako punkt zapalny w stosunkach między Serbią i Kosowem w latach 2011–2022

Sławomir Kowalski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-9532-4304

Robert Sendek | Wojskowy Instytut Wydawniczy
ORCID 0000-0002-0720-1337

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2023, s. 53-65
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-2-004
PDF: Polski

Selected sectors of Poland’s security concerning the migration of Ukrainian refugees

Zofia Marciniak | PhD, The President Stanisław Wojciechowski Calisia University
ORCID 0000-0002-0549-1668

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2023, s. 67-77
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-2-005
PDF: English

Terroryzm a przestępczość zorganizowana – ujęcie teoretyczne

Monika Ostrowska | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-0397-1131

Renata Stojecka-Zuber | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1031-8613

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2023, s. 79-96
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-2-006
PDF: Polski

Countering the phenomenon of radicalization and violent extremism: analysis based on the example of selected Western European countries

Jerzy Gut | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0002-6682-864X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2023, s. 97-109
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-2-007
PDF: English

VARIA | ВАРИА


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2023, nr 2

PDF: Pobierz / Download Full Issue