BTiP 2023, nr 2 – Wprowadzenie

Współczesne problemy bezpieczeństwa międzynarodowego. Wprowadzenie

Monika Ostrowska | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-0397-1131

Jerzy Gut | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-6682-864X

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2/2023, s. 7-8
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-2-000
PDF: Polski