BTiP 2023, nr 4

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 4/2023

Bezpieczeństwo biznesu. Aspekty zarządcze


edited by / redakcja Andrzej Chodyński


Contents | Spis treści | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Bezpieczeństwo biznesu. Aspekty zarządcze. Wprowadzenie

Andrzej Chodyński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 7-10
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-000
PDF: Polski

Interview with Bartolomeo Rafael Bialas, Hania Krück, Dr. Ioseb “Soso” Gabelaia, Miguel Blanco

Interviewers: Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 11-26
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-00W
PDF: English

ARTICLES | ARTYKUŁY | BEITRÄGE | СТАТЬИ

Przygotowanie logistyczne podmiotów realizujących pomoc humanitarną w Polsce

Dominika Marciniak | doktorantka, Politechnika Śląska
ORCID 0000-0002-5499-0754

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 29-43
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-001
PDF: Polski

A critical link in the cybersecurity system

Mirosław Laszczak | University of Economics and Humanities in Bielsko-Biała
ORCID 0000-0001-6060-4285

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 45-57
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-002
PDF: English

Programy profilaktyczne na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa hybrydowego

Jadwiga Mazur | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
ORCID 0000-0001-7766-7864

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 59-74
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-003
PDF: Polski

Menedżer bezpieczeństwa organizacji w otoczeniu kulturowo zmiennym. Studium teoretyczno-koncepcyjne

Michał Adam Leśniewski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-2411-8911

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 75-85
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-004
PDF: Polski

Uwarunkowania realizacji wdrożeń systemów informatycznych a bezpieczeństwo projektu

Piotr Komsta | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-0162-5518

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 87-94
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-005
PDF: Polski

Godziwe wynagrodzenie jako element bezpieczeństwa społecznego młodych pracowników

Barbara Oliwkiewicz | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-0752-2288

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 95-110
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-006
PDF: Polski

Praktyka bezpieczeństwa danych w systemie rachunkowości w świetle badań empirycznych

Wojciech Kozioł | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ORCID 0000-0001-7920-760X

Paweł Łojek | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4049-4626

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 111-127
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-007
PDF: Polski

Bezpieczeństwo danych w małej firmie – wybór rozwiązań chmurowych

Mariusz Grzyb | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-8439-9650

Marta Woźniak-Zapór | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-7773-2408

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 129-141
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-008
PDF: Polski

VARIA | ВАРИА

Działalność organizacji pozarządowych na rzecz poprawy obronności państwa. Studium przypadku

Tomasz Banasik | Politechnika Świętokrzyska, Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach
ORCID 0000-0002-5646-829X

Katarzyna Banasik | Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 145-159
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-009
PDF: Polski

Wojska Obrony Terytorialnej jako element rekonstrukcji polskiej obrony cywilnej

Bartosz Włodarczyk | Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, Wydział Zarządzania Kryzysowego
ORCID 0000-0002-5556-0481

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 161-172
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-010
PDF: Polski

SPRAWOZDANIA

Krynica Forum 13–15 września 2023 r. w Krynicy Zdroju. Aspekty bezpieczeństwa

Anna Bałamut | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7300-7367

Krzysztof Waśniewski | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-0076-4804

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 175-179
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-011
PDF: Polski

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zarządzanie w układzie przedsiębiorstwo-miasto-region w zmiennym otoczeniu. Wpływ współczesnych zagrożeń”, Kraków, 19–20 czerwca 2023

Anna Bałamut | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7300-7367

Izabela Kapera | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1691-5275

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 181-186
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-012
PDF: Polski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2023, nr 4

PDF: Pobierz / Download Full Issue