BTiP 2023, nr 4

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 4/2023

Bezpieczeństwo biznesu. Aspekty zarządcze


edited by / redakcja Andrzej Chodyński


Contents | Spis treści | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Bezpieczeństwo biznesu. Aspekty zarządcze. Wprowadzenie

Andrzej Chodyński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 7-10
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-000
PDF: Polski

Interview with Bartolomeo Rafael Bialas, Hania Krück, Dr. Ioseb “Soso” Gabelaia, Miguel Blanco

Interviewers: Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 11-26
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-00W
PDF: English

w przygotowaniu | in preparation

ARTICLES | ARTYKUŁY | BEITRÄGE | СТАТЬИ

Przygotowanie logistyczne podmiotów realizujących pomoc humanitarną w Polsce

Dominika Marciniak |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s.
DOI
PDF: Polski

Krytyczne ogniwo w systemie cyberbezpieczeństwa

Mirosław Laszczak |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s.
DOI
PDF: Polski

Programy profilaktyczne na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa hybrydowego

Jadwiga Mazur |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s.
DOI
PDF: Polski

Menedżer bezpieczeństwa organizacji w otoczeniu kulturowo zmiennym – studium teoretyczno-koncepcyjne

Michał Adam Leśniewski |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s.
DOI
PDF: Polski

Uwarunkowania realizacji wdrożeń systemów informatycznych a bezpieczeństwo projektu

Piotr Komsta | ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s.
DOI
PDF: Polski

Godziwe wynagrodzenie jako element bezpieczeństwa społecznego młodych pracowników

Barbara Oliwkiewicz |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s.
DOI
PDF: Polski

Praktyka bezpieczeństwa danych w systemie rachunkowości w świetle badań empirycznych

Wojciech Kozioł |
ORCID

Paweł Łojek |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s.
DOI
PDF: Polski

Bezpieczeństwo danych w małej firmie

Mariusz Grzyb |
ORCID

Marta Woźniak-Zapór |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s.
DOI
PDF: Polski

Działalność organizacji pozarządowych na rzecz poprawy obronności państwa. Studium przypadku

Tomasz Banasik |
ORCID

Katarzyna Banasik |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s.
DOI
PDF: Polski

VARIA | ВАРИА

Wojska Obrony Terytorialnej jako element rekonstrukcji polskiej obrony cywilnej

Bartosz Włodarczyk |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s.
DOI
PDF: Polski

SPRAWOZDANIA

Krynica Forum 13–15 września 2023 r. w Krynicy Zdroju – aspekty bezpieczeństwa

Anna Bałamut |
ORCID

Krzysztof Waśniewski |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s.
DOI
PDF: Polski


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2023, nr 4