BTiP 2023, nr 4 – Rozmowa

Interview with Bartolomeo Rafael Bialas, Hania Krück, Dr. Ioseb “Soso” Gabelaia, Miguel Blanco

Interviewers: Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 4/2023, s. 11-26
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2023-4-00W
PDF: English