BTiP 2024, nr 1

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 1/2024

Zarządzanie kryzysowe wobec zagrożeń ekologicznych – rola organizacji komercyjnych i niekomercyjnych


edited by / redakcja Andrzej Chodyński


Contents | Spis treści | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Zarządzanie kryzysowe wobec zagrożeń ekologicznych – rola organizacji komercyjnych i niekomercyjnych. Wprowadzenie

Andrzej Chodyński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s. 7-12
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2024-1-000
PDF: Polski

Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym – rozmowa i prezentacja poglądów na temat zarządzania bezpieczeństwem w hotelarstwie

Moderator:
Andrzej Chodyński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

Barbara Podwysocka | Dyrektor Pionu Jakości i Bezpieczeństwa spółki Polski Holding Hotelowy

Grzegorz Wolak | Członek Zespołu Oceniającego Obiekty Hotelarskie zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w zawodzie technik hotelarstwa

Izabela Kapera | dr hab., prof. KAAFM, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-1691-5275

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s. 13-20
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2024-1-00W
PDF: Polski

ARTICLES | ARTYKUŁY | BEITRÄGE | СТАТЬИ

Uwarunkowania zarządzania problemami bezpieczeństwa w świecie VUCA

Janusz Ziarko | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-9100-2807

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s. 23-41
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2024-1-001
PDF: Polski

Możliwości i problemy zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu kryzysowym

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek | Politechnika Śląska
ORCID 0000-0002-0915-5776

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s. 43-60
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2024-1-002
PDF: Polski

Zarządzanie kryzysowe na przykładzie sektora węglowego w Polsce

Anna Bałamut | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0001-7300-7367

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s. 61-76
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2024-1-003
PDF: Polski

Wpływ koncepcji zarządzania na architekturę bezpieczeństwa biznesu – programy zapobiegania awariom przemysłowym

Andrzej Chodyński | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0003-4962-5143

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s. 77-91
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2024-1-004
PDF: Polski

Role of non-governmental organizations in the area of effective environmental safety management in Poland on the example of Polish Smog Alert (PSA)

Marta du Vall | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0003-1245-730X

Marta Majorek | Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University
ORCID 0000-0001-6541-5184

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s. 93-108
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2024-1-005
PDF: English

Bezpieczeństwo jako kontekst zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym – wybrane aspekty zarządcze

Agnieszka Damasiewicz | Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ORCID 0000-0002-1416-5979

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s. 109-122
DOI 10.48269/2451-0718-btip-2024-1-006
PDF: Polski

SPRAWOZDANIA


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2024, nr 1

PDF: Pobierz / Download Full Issue