BTiP 2024, nr 1

w przygotowaniu | in preparation

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” nr 1/2024

Zarządzanie kryzysowe wobec zagrożeń ekologicznych – rola organizacji komercyjnych i niekomercyjnych


edited by / redakcja Andrzej Chodyński


Contents | Spis treści | Inhaltsverzeichnis | Содержание:

Zarządzanie kryzysowe wobec zagrożeń ekologicznych – rola organizacji komercyjnych i niekomercyjnych. Wprowadzenie

Andrzej Chodyński |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s.
DOI
PDF: Polski

ARTICLES | ARTYKUŁY | BEITRÄGE | СТАТЬИ

Uwarunkowania zarządzania problemami bezpieczeństwa w świecie VUCA

Janusz Ziarko |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s.
DOI
PDF: Polski

Możliwości i problemy zastosowania sztucznej inteligencji w zarządzaniu kryzysowym

Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s.
DOI
PDF: Polski

Zarządzanie kryzysowe na przykładzie sektora węglowego w Polsce

Anna Bałamut |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s.
DOI
PDF: Polski

Small Modular Reactors in Poland: financial risks and constraints in a radically innovative megaproject

Krzysztof Waśniewski |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s.
DOI
PDF: English

Wpływ koncepcji zarządzania na architekturę bezpieczeństwa biznesu – programy zapobiegania awariom przemysłowym

Andrzej Chodyński |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s.
DOI
PDF: Polski

Role of non-governmental organizations in the area of effective environmental safety management in Poland on the example of Polish Smog Alert

Marta Marta du Vall |
ORCID

Marta Majorek |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s.
DOI
PDF: English

Bezpieczeństwo jako kontekst zrównoważonego rozwoju w planowaniu przestrzennym – wybrane aspekty zarządcze

Agnieszka Damasiewicz |
ORCID

„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 1/2024, s.
DOI
PDF: Polski

SPRAWOZDANIA


„Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2024, nr 1