Editors

Andrzej Frycz Modrzewski Krakow University Editorial Board

Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Editorial Board

Isabela de Andrade Gama (Brazil),
Mieczysław Bieniek (Poland),
Ján Buzalka (Slovakia),
Anatolij Demianczuk (Ukraine),
Taras Finikov (Ukraine),
Jochen Franzke (Germany),
Marco Gestri (Italy),
Thomas Jäger (Germany),
Arie M. Kacowicz (Israel),
Lutz Kleinwächter (Germany),
Magdolna Láczay (Hungary),
Krzysztof Malinowski (Poland),
Sławomir Mazur (Poland),
Ben D. Mor (Israel),
Sandhya Sastry (UK),
Yu-Chung Shen (Taiwan),
Jan Widacki (Poland),
Wiesław Wróblewski (Poland – chairman)

Editor-in-Chief

Beata Molo

Subject Editors
Beata Molo – nauki o polityce i administracji
Monika Ostrowska – nauki o bezpieczeństwie
Andrzej Chodyński – nauki o zarządzaniu i jakości
Marcin Lasoń – nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Managing Editor
Kamil Jurewicz
kjurewicz@afm.edu.pl

Statistics Editor
Piotr Stefanów

Translations:
english: Łukasz Sorokowski, Ilona Kaliszuk-Rogala, Damian Olejarski, Kamil Jurewicz
german: Ewelina Woźniak, Maria Sroka-Ozimek
russian: Oleg Aleksejczuk

Typesetting
Oleg Aleksejczuk

© BEZPIECZEŃSTWO. TEORIA I PRAKTYKA. OFICYNA WYDAWNICZA AFM