Контакт

Редакция журнала „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” («Безопасность. Теория и практика»)

Oficyna Wydawnicza AFM
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
bud. A, pok. A 215

12 25 24 665
btip.ka.edu.pl
www.ka.edu.pl/wydawnictwo

Секретарь редакции
Kamil Jurewicz
kjurewicz@afm.edu.pl

Администратор сайта:
www@afm.edu.pl