Kontakt

Redakcja „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”

Oficyna Wydawnicza AFM
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
bud. A, pok. A 215

12 25 24 665
https://btip.ka.edu.pl
https://www.ka.edu.pl/wydawnictwo

Kontakt w sprawie możliwości publikowania w czasopiśmie:
Sekretarz redakcji
Kamil Jurewicz
kjurewicz@afm.edu.pl

Kontakt w sprawie egzemplarzy autorskich:
biuro@kte.pl

Administracja stroną www:
www@afm.edu.pl

Prenumerata

Zamówienia na prenumeratę prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres:
ksiegarnia@kte.pl,
podając imię i nazwisko (nazwę) osoby (instytucji) zamawiającej, adres zamieszkania (siedziby), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres, na który ma być przesyłane czasopismo, liczbę kolejnych zamówionych numerów (co najmniej cztery) i liczbę egzemplarzy każdego numeru.

Cena jednego egzemplarza – 35 złotych.
Do ceny zostanie doliczony indywidualny koszt przesyłki.