Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego („KA AFM”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Serwisu „btip.ka.edu.pl”. W związku z powyższym KA AFM wdraża poniższą Politykę Prywatności i zachęca każdego użytkownika serwisu do zapoznania się z nią.
2. Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików „Cookies”, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez KA AFM. Korzystając z serwisu „btip.ka.edu.pl” potwierdzają Państwo akceptację niniejszej Polityki Prywatności.
3. Portal wykorzystuje „Cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu „btip.ka.edu.pl”. Pliki typu „Cookies” umożliwiają:
a) dostosowanie serwisu do potrzeb użytkowników,
b) tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
c) łatwiejsze administrowanie i monitoring historii wizyt na stronach.
Ten mechanizm gromadzenia informacji można wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Jeśli użytkownik serwisu „btip.ka.edu.pl” nie zgadza się z zapisywaniem takich danych powinien zmienić ustawienia oprogramowania (przeglądarki internetowej) albo opuścić witrynę. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „Cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu „Cookies” na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „Cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „Cookies” korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików „Cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
4. Przy korzystaniu z serwisu btip.ka.edu.pl część danych o użytkowniku może być automatycznie zbierana i przetwarzana przez narzędzia podmiotów zewnętrznych, z których korzysta KA AFM. Do celów statystycznych KA AFM korzysta z narzędzia Google Analytics, działającego w oparciu o własne pliki „Cookies”. Polecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
Dodatkowo wykorzystywane są: wtyczki, przyciski lub inne narzędzia umożliwiające dzielenie się treścią na portalach społecznościowych, takich jak: Facebook, Twitter, filmy z serwisu YouTube.
5. KA AFM nie odpowiada za politykę prywatności podmiotów zewnętrznych między innymi serwisów, do których zamieszcza linki. Użytkownik powinien zapoznać się z zasadami obowiązującymi u tych podmiotów.
6. KA AFM przetwarzając dane przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych, w tym przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).
7. Dane osobowe użytkowników zebrane w celach opisanych w pkt. 3 i 4 niniejszej Polityki Prywatności będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu.
8. KA AFM jest administratorem danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z serwisu „btip.ka.edu.pl”, z wyłączeniem danych zbieranych przez podmioty zewnętrzne, o których mowa w pkt 5 i 6.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora danych osobowych:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ich sprostowania,
c) ograniczenia ich przetwarzania,
d) przeniesienia danych do innego administratora danych,
e) wniesienia sprzeciwu.
10. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
11. Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych:
1) administratorem danych osobowych jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, www.ka.edu.pl
2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@afm.edu.pl
12. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej Polityki Prywatności i plików „Cookies” będą udostępniane na niniejszej stronie.