Prenumerata

Zamówienia na prenumeratę prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: ksiegarnia@kte.pl, podając imię i nazwisko (nazwę) osoby (instytucji) zamawiającej, adres zamieszkania (siedziby), numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres, na który ma być przesyłane czasopismo, liczbę kolejnych zamówionych numerów (co najmniej cztery) i liczbę egzemplarzy każdego numeru.

Cena jednego egzemplarza – 35 złotych. Do ceny zostanie doliczony indywidualny koszt przesyłki.

Czasopismo można również zakupić w Księgarni u Frycza
http://www.ka.edu.pl/ksiegarnia/czasopisma/bezpieczenstwo/

Formularz zamówienia:
http://www.ka.edu.pl/gfx/ksw/userfiles/wydawnictwo/czasopisma/bezpieczenstwo/formularz_zamowienia_bezpieczenstwo.doc