Recenzenci

Lista recenzentów | Reviewers

Lista recenzentów za rok 2023
W 2023 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
Articles submitted to „Security: Theory and Practice” in 2023 were subjected to peer review by:

dr hab. Grzegorz Bonusiak, prof. UR
dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski
prof. dr hab. Henryk Ćwięk
dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak
dr hab. Dariusz Fatuła, prof. KAAFM
dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, prof. US
dr hab. Kazimierz Kraj, prof. AJP
prof. dr hab. Hubert Królikowski
dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
dr Piotr Kubiak
dr hab. Justyna Miecznikowska-Jerzak
dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk
dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK
dr hab. Helena Wyligała, prof. Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Lista recenzentów za rok 2022
W 2022 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
Articles submitted to „Security: Theory and Practice” in 2022 were subjected to peer review by:

dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski
dr Przemysław Furgacz
prof. dr hab. Jarosław Gryz
prof. dr hab. Bogusław Jagusiak
prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski
prof. dr hab. inż. Stanisław Kowalkowski
dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ
dr hab. Kazimierz Kraj, prof. AJP
dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
dr hab. Jacek Lasota
dr hab. Zbigniew Leśniewski
dr hab. Dariusz Majchrzak
dr hab. inż. Maciej Marczyk
dr hab. inż. Bogdan Michailiuk
dr hab. Artur Michalak
dr hab. Piotr Milik
prof. dr hab. Andrzej Misiuk
dr Witold Ostant
gen. bryg. (rez.) Andrzej Pawlikowski, prof. ASzWoj
dr hab. Przemysław Paździorek
dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. UKW
dr hab. inż. Grzegorz Pilarski
dr hab. Agnieszka Piotrowska-Piątek, prof. PŚk
gen. broni dr Bogusław Samol
płk dr hab. inż. Andrzej Soboń
dr hab. Andrzej Szplit, prof. UJK
dr hab. Marzena Toumi
dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO
dr hab. Ilona Urych
dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch, prof. UP
dr hab. Łukasz Wojcieszak, prof. PŚk
prof. dr hab. Marek Wrzosek
dr hab. Henryk Wyrębek
dr hab. inż. Krzysztof Wysocki
płk dr hab. Tadeusz Zieliński
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Lista recenzentów za rok 2021
W 2021 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
Articles submitted to „Security: Theory and Practice” in 2021 were subjected to peer review by:

dr hab. Agnieszka Bielawska
dr hab. Magdalena Bsoul-Kopowska
dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski
płk prof. dr hab. Leszek Elak
dr hab. Janusz Gierszewski
dr hab. inż. Janusz Grabara, prof. PCz
ppłk dr inż. Zbigniew Grobelny
dr n. med. Hubert Hymczak
dr hab. Łukasz Jureńczyk, prof. UKW
prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski
dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ
dr hab. Andrzej Krzak, prof. UJD
dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża, prof. KAAFM
prof. dr hab. Adam Massalski
dr Witold Ostant
dr Kamila Schöll-Mazurek
płk rez. dr hab. Zdzisław Śliwa
dr Joanna Trajman
dr hab. Łukasz Wojcieszak, prof. PŚk
dr hab. Janusz Wojtycza, prof. KAAFM
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
płk dr hab. Tadeusz Zieliński
prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

Lista recenzentów za rok 2020
W 2020 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:

dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski
prof. dr hab. Henryk Ćwięk
prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski
prof. dr hab. Mirosław Golon
dr hab. Grzegorz Gudzbeler, prof. UW
dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, prof. US
dr hab. Krzysztof Koźbiał, prof. UJ
dr hab. Andrzej Krzak, prof. UJD
dr hab. Miron Lakomy, prof. UŚ
Dr Weronika Priesmeyer-Tkocz
dr hab. Beata Przybylska-Maszner, prof. UAM
Dr Kamilla Schoell-Mazurek
prof. dr hab. Andrzej Szplit
płk. prof. dr hab. Bogdan Szulc
dr hab. Łukasz Wojcieszak
dr. hab. Raina Zimmering, Univ.-Prof.
dr hab. inż. Jan Zych, prof. UJK

W 2019 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
dr hab. Tadeusz Ambroży, prof. AWF
prof. dr hab. Ewa Bujwid-Kurek
dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski
dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ
Płk. dr hab. Leszek Elak
dr hab. Artur Gruszczak
dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, prof. US
prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski
dr hab. Michał Kosman
dr Przemysław Łukasik
prof. dr hab. Ewa Maj
dr hab. Justyna Miecznikowska
dr. hab. Krzysztof Miszczak, prof. SGH
dr Kamilla Schoell-Mazurek
dr hab. Anna Szczepańska-Dudziak
dr hab. Małgorzata Świder , prof. UP
prof. dr hab. Krzysztof Tarka
dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO
dr hab. Łukasz Wojcieszak
prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki
dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR

W 2018 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak
prof. dr hab. Marek Delong
prof. dr hab. Adam Jabłoński
dr hab. Miron Lakomy
dr Kamilla Schoel Mazurek
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
prof. dr hab. Andrzej Szplit
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Sokół
dr hab. Małgorzata Świder, prof. UO

W 2017 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
płk dr hab. Leszek Elak
prof. nadzw. dr hab. Marek Jabłoński
prof. dr hab. Kuba Jałoszyński
prof. dr hab. Jerzy Konieczny
prof. dr hab. Hubert Królikowski UJ
prof. UJ dr hab. Tomasz Młynarski
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz

W 2016 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
prof. dr hab. Jerzy Zdanowski
prof. dr hab. Michał Chorośnicki
prof. dr hab. Mariusz Zieliński
prof. dr hab. Jerzy Konieczny
prof. dr hab. Andrzej Szplit
prof. dr hab. Tomasz Młynarski
dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. UO
dr hab. Ewa Bojenko-Izdebska
dr hab. Marek Czajkowski
dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. nadzw. WSP w Szczytnie
prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński
dr Kazimierz Kraj
dr Łukasz M. Nadolski

W 2015 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
Aksamitowski Andrzej, dr hab. prof. US
Augustyniak Monika, dr
Borkowski Robert, prof. nadzw. dr hab.
Chorośnicki Michał, prof. dr hab.
Czaja Jan, prof. dr hab.
Ćwiąkalski Zbigniew, prof. dr hab.
Dziuba-Burczyk Alicja, doc. dr
Dzwończyk Joanna, dr hab.
Grzonka Dariusz, dr
Jagielska Monika, prof. dr hab.
Lasoń Marcin, prof. nadzw. dr hab.
Lisowska-Magdziarz Magdalena, dr hab.
Masiarz Władysław, prof. dr hab.
Mazur Grzegorz, prof. dr hab.
Mazurkiewicz Jacek, dr hab. prof. UWr
Mokrzycka Anna, dr
Nowicka Izabela, dr hab.
Oczkowska Renata, prof. dr hab.
Semków Piotr, dr hab. prof. AMW
Siemiątkowski Zbigniew, dr hab.
Stach Łukasz, dr
Szostak Maciej, prof. dr hab.
Szplit Andrzej, prof. dr hab.
Trzciński Krzysztof , dr hab. prof. PAN
Walas-Trębacz Jolanta, dr

W 2014 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
Buczyński Józef, prof. dr hab.
Skuza Cezariusz, prof. dr hab.
Chodyński Andrzej, prof. dr hab.
Chorośnicki Michał, prof. dr hab.
Dzwończyk Joanna, prof. nadzw. dr hab.
Jabłoński Marek, dr hab.
Kargol Anna, doc. dr
Konieczny Jerzy, prof. dr hab.
Kunikowski Jerzy, prof. dr hab.
Kwieciński Mirosław, prof. nadzw. dr hab.
Lasoń Marcin, prof. nadzw. dr hab.
Mazurkiewicz Jacek, prof. nadzw. dr hab.
Nowicka Izabela, dr hab.
Stach Łukasz, dr
Stachowicz-Stanusch Agata, prof. nadzw. dr hab.
Szostak Maciej, prof. dr hab.
Szuszczyński Paweł, dr hab.
Trubas Michał, dr hab. prof. US
Trzciński Krzysztof, dr hab. prof. PAN
Widła Tadeusz, prof. dr hab.
Zdanowski Jerzy, prof. dr hab.
Ziarko Janusz, prof. nadzw. dr hab.

W 2013 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
Widła Tadeusz, prof. zw. dr hab.
Buczyński Józef, prof. zw. dr hab.
Chorośnicki Michał, prof. zw. dr hab.
Szplit Andrzej, prof. zw. dr hab.
Aksamitowski Andrzej, prof. zw. dr hab.
Kwieciński Mirosław, prof. nadzw. dr hab.
Szuszczyński Paweł, dr hab.
Kunikowski Jerzy, prof. zw. dr hab.
Lasoń Marcin, prof. nadzw. dr hab.
Kasznik-Christian Aleksandra, prof. zw. dr hab.

W 2012 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
Aksamitowski Andrzej, dr hab., prof. US
Bogdalski Piotr, dr
Buczyński Józef, prof. dr hab.
Chorośnicki Michał, prof. dr hab.
Csaba Berde, prof.
Dzwończyk Joanna, dr hab.
Garlińska-Bielawska Joanna, dr
Koszel Bogdan, prof. dr hab.
Lasoń Marcin, dr hab.
Leszczyński Tadeusz, dr
Lula Paweł, dr hab., prof. UEK
Mastalski Jan, prof. dr hab.
Molo Beata, dr
Paterek Anna, dr
Perkowski Maciej, dr hab., prof. UwB
Skuza Cezariusz, dr hab., prof. US
Smoleński Olgierd, prof. dr hab.
Sulowski Stanisław, prof. dr hab.
Szostak Maciej, dr hab., prof. UWr
Sztumski Janusz, prof. zw. dr hab.
Wilk Leszek, dr hab., prof. UŚ
Zabłocki Eugeniusz, prof. dr hab.

W 2011 roku artykuły zgłoszone do „Bezpieczeństwa. Teorii i Praktyki” opiniowali pod kątem ich naukowej przydatności do rozpowszechniania:
prof. dr hab. Andrzej Aksamitowski
dr Éva Bakosi
prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Buczyński
dr Spasimir Domaradzki
dr Zyta Dymińska
dr hab. Joanna Dzwończyk
prof. dr hab. Ryszard Kantor
prof. dr hab. Jerzy Konieczny
prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński
dr Marcin Lasoń
dr hab. Cezariusz Skuza, prof. US
prof. dr hab. Bogdan Szlachta
dr hab. Maciej Szostak
dr Jacek Szwaja
dr hab. Leszek Wilk
prof. dr hab. Wiesław Wróblewski
dr Marek Zawartka
dr Janusz Ziarko