Redakcja

Rada Wydawnicza
Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Rada Naukowa
Mieczysław Bieniek (Polska), Anatolij Demianczuk (Ukraina), Taras Finikov (Ukraina), Marco Gestri (Włochy), Ján Buzalka (Słowacja), Magdolna Láczay (Węgry), Sławomir Mazur (Polska), Sandhya Sastry (Wielka Brytania), Jan Widacki (Polska), Wiesław Wróblewski (Polska – przewodniczący), Stanisław Wydymus (Polska)

Redaktor naczelny
Klemens Budzowski

Redaktorzy tematyczni
Robert Borkowski
Andrzej Chodyński
Marcin Lasoń
Beata Molo

Redaktor statystyczny
Piotr Stefanów

Sekretarz redakcji
Halina Baszak-Jaroń

Redaktor językowy
Kamil Jurewicz

Tłumaczenia i korekta abstraktów
język rosyjski: Oleg Aleksejczuk
język angielski: Justyna Kabas SJO KAAFM

Łamanie
Oleg Aleksejczuk