Redakcja

Rada Wydawnicza
Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Rada Naukowa
Isabela de Andrade Gama (Brazylia), Mieczysław Bieniek (Polska), Ján Buzalka (Słowacja), Anatolij Demianczuk (Ukraina), Taras Finikov (Ukraina), Jochen Franzke (Niemcy), Marco Gestri (Włochy), Thomas Jäger (Niemcy), Lutz Kleinwächter (Niemcy), Magdolna Láczay (Węgry), Krzysztof Malinowski (Polska), Sławomir Mazur (Polska), Sandhya Sastry (Wielka Brytania), Yu-Chung Shen (Tajwan), Jan Widacki (Polska), Wiesław Wróblewski (Polska – przewodniczący)

Redaktor naczelny
Beata Molo

Redaktorzy tematyczni
Beata Molo – nauki o polityce i administracji
Robert Borkowski – nauki o bezpieczeństwie
Andrzej Chodyński – nauki o zarządzaniu i jakości
Marcin Lasoń – nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Redaktor statystyczny
Piotr Stefanów

Sekretarz redakcji
Natalia Adamczyk
nadamczyk@afm.edu.pl

Redakcja językowa
Oficyna Wydawnicza KA AFM

Tłumaczenia i korekta abstraktów
język rosyjski: Oleg Aleksejczuk
język angielski: SJO KAAFM

Łamanie
Oleg Aleksejczuk