Redakcja

Rada Wydawnicza
Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Rada Naukowa
Mieczysław Bieniek (Polska), Anatolij Demianczuk (Ukraina), Taras Finikov (Ukraina), Marco Gestri (Włochy), Ján Buzalka (Słowacja), Magdolna Láczay (Węgry), Sławomir Mazur (Polska), Sandhya Sastry (Wielka Brytania), Jan Widacki (Polska), Wiesław Wróblewski (Polska – przewodniczący)

Redaktor naczelny
Beata Molo

Redaktorzy tematyczni
Beata Molo – nauki o polityce i administracji
Robert Borkowski – nauki o bezpieczeństwie
Andrzej Chodyński – nauki o zarządzaniu i jakości
Marcin Lasoń – nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Redaktor statystyczny
Piotr Stefanów

Sekretarz redakcji
Natalia Adamczyk

Redaktor językowy
Kamil Jurewicz

Tłumaczenia i korekta abstraktów
język rosyjski: Oleg Aleksejczuk
język angielski: Justyna Kabas SJO KAAFM

Łamanie
Oleg Aleksejczuk