Redakcja

Rada Wydawnicza
Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Rada Naukowa
Mieczysław Bieniek, Anatolij Demianczuk, Taras Finikov, Marco Gestri, Ján Buzalka, Magdolna Laczay, Sławomir Mazur, Jan Widacki, Wiesław Wróblewski (przewodniczący), Stanisław Wydymus

Redaktor naczelny
Klemens Budzowski

Redaktorzy tematyczni
Robert Borkowski
Andrzej Chodyński
Marcin Lasoń
Beata Molo

Redaktor statystyczny
Piotr Stefanów

Sekretarz redakcji
Halina Baszak-Jaroń

Redaktorzy językowi
Kamil Jurewicz, Daria Podgórska

Łamanie
Oleg Aleksejczuk