Redaktion

Rada Wydawnicza

Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski

Rada Naukowa

Isabela de Andrade Gama (Brasilien),
Mieczysław Bieniek (Polen),
Ján Buzalka (Slowakei),
Anatolij Demianczuk (Ukraine),
Taras Finikov (Ukraine),
Jochen Franzke (Deutschland),
Marco Gestri (Italien),
Thomas Jäger (Deutschland),
Arie M. Kacowicz (Israel),
Lutz Kleinwächter (Deutschland),
Magdolna Láczay (Ungarn),
Krzysztof Malinowski (Polen),
Sławomir Mazur (Polen),
Ben D. Mor (Israel),
Sandhya Sastry (Großbritannien),
Yu-Chung Shen (Taiwan),
Jan Widacki (Polen),
Wiesław Wróblewski (Polen – przewodniczący)

Redaktor naczelny

Beata Molo

Redaktorzy tematyczni
Beata Molo – nauki o polityce i administracji
Monika Ostrowska – nauki o bezpieczeństwie
Andrzej Chodyński – nauki o zarządzaniu i jakości
Marcin Lasoń – nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Sekretarz redakcji
Kamil Jurewicz
kjurewicz@afm.edu.pl

Redaktor statystyczny
Piotr Stefanów

Redakcja językowa
Oficyna Wydawnicza KA AFM

Korekty, weryfikacje, tłumaczenia:
język angielski: Łukasz Sorokowski, Ilona Kaliszuk-Rogala, Damian Olejarski, Kamil Jurewicz
język niemiecki: Ewelina Woźniak, Maria Sroka-Ozimek
język rosyjski: Oleg Aleksejczuk

Łamanie
Oleg Aleksejczuk